Linkedin Twitter Instagram Facebook YOUTUBE


 Kamen u žučnoj kesi (Holelitijaza, Cholelithiasis, Calculosis vesicae felleae) označava prisustvo kamenja u žučnoj kesi.

ETIOLOGIJA:

 1. Poremećaj ravnoteže između holesterola (povišen) i žučnih kiselina (snižene)
 2. Poremećaj odnosa između konjugovanog i nekonjugovanog bilirubina (u korist             nekonjugovanog)
 3. Bakterije (E.coli) i paraziti svojim glukuronidazama hidrolizuju konjugovani bilirubin u nekonjugovani
 4. Mehaničko oštećenje i upala sluznice (oljušteni epitel postaje jezgro kamenca)
 5. Taloženje kalcijumovih soli tokom infekcije i opstrukcije
 6. Povećanje pH žuči (alkalna žuč)


To što se kalkuloza sreće češće kod mlađih, gojaznih žena, označava se kao 4F (forty, female, fat, fertile); što znači: žena četrdesetih godina, gojazna, u reproduktivnom periodu

 


PODELA PREMA HEMIJSKOM SASTAVU:

 

 1.     Metabolički kamenovi (holesterolski pigmenti)

  - Stvaraju se u aseptičnim uslovima u normalnoj žučnoj kesi
  - Favorizujući faktori za holesterinske kamence su: gojaznost, šećerna bolest i trudnoća
  - Pigmentni su sastavljeni od žučnog pigmenta (kalcijum-bilirubinat);
  - Za razliku od holesterinskih, pigmentni su multipli i sitniji
  - Posledica su hiperbilirunemije: hemolizne anemije, toksične hemolize
 2.     Mešani kamenovi:

  - Formiraju se iz raspalog epitela sluznice (jezgro), holesterola, bilirubina i soli kalcijuma (perif)
  - Sreću se nakon upale žučne kesice (87% svih kalcinoza)
 3.    Kombinovani kamenovi:

  - Jezgro im je od holesterola, a periferni delovi od holesterola, bilirubina i kalcijumovih soli

 

 


KLINIČKA SLIKA:

 


Klinički, holelitijaza protiče u 3 oblika:

 

 1. Asimptomatski
  kamen se otkriva slučajno
 2. Nekarakteristične smetnje
  - Neodređen, tup bol u epigastrijumu (u predelu želuca), naročito ujutro
  - podrigivanje, mučnina, posle masnog obroka
  - opstipacija (zatvor)
  - glavobolja
  - smetnje traju nekoliko dana, pa nastupa potpuna remisija

  Dijagnoza:    

  holesterinske kamence prati hiperlipidemija
  pigmentne kamence prati hiperbilirubinemija

  - Radiografski nalaz:  Nativni snimak abdomena => vide se kalcijumsko kamenje
           kontrastni snimci (peroralna ili iv holecistografija)
  - Ultrazvuk, CT

   TERAPIJA:  

  - hiruško otklanjanje žučne kese
  - dijete
  - henodeoksiholna kiselina
  - spazmolitici
 3. Napad žučnih kamenaca tj bilijarna kolika:

  - žučna kolika nastaje usled pomeranja kamenca u vrat žučne kesice
  - dolazi do opstrukcije ductus cistikusa, ređe holedohusa
  - bolovi su izazvani spazmom Odijevog sfinktera i mišića zida holedohusa i holeciste (žučne kese), da bi bila savladana prepreka koju je stvorio kamenac
  - napad se javlja nekoliko sati posle uzimanja holagognih supstanci (jaja, mast, čokolada)
  - intenzitet bola raste, dostiže maksimum koji traje 1-3h, a zatim popušta
  - bol je najjači u epigastrijumu, ispod desnog rebrnog luka
  - širi se u desno rame, među lopatice, nekad i u prekordijum
  - bol prate: povraćanje, strah, znojenje i povišena telesna temperatura
  - bolesnik se savija i zauzima zgrčeni položaj
  - moguća je umerena žutica
  - bol traje sve dok se kamen ne vrati u žučnu kesu

 


Diferencijalna dijagnoza:   

 • ulkus
 • hijatus hernija
 • akutni apendicitis
 • bazalna pneumonije desnog pluća
 • napad angine pektoris
 • bubrežna kolika desnog bubrega

 


Ako opstrukcija izvodnog kanala traje duže od 3 dana, nastaće edem sluznice žučne kese (holeciste) i hiprsekrecija sluzi => žučna kesica će se proširiti (hidrops vesicae felleae) ili usled nakupljanja bakterija doći će do infekcije (empijem - empyema vesicae felleae). Moguća je i opstrukcija holedohusa i razvoj opstruktivne žutice.

 


TERAPIJA

 

 1.    Baralgin iv (otklanja koliku)

  morfin je kontraindikovan !!!

 

 1.    Nitroglicerin => može pri pojavi tupog bola sprečiti koliku
 2.    Antibiotici (CAF, Cefalosporini)
 3.    hiruška terapija