Linkedin Twitter Instagram Facebook YOUTUBE

Komunikacija kao pojam može se definisati na više nacina. Komunikacija se može smatrati procesom pomoću koga menadžeri ostvaruju funkcije planiranja, organizovanja, vođenja, kontrole i čak koordinacije. Organizacija, ustanova, program ili projekat itd. mogu se smatarti mrežom komunikacije. Komunikacija donosi ‘’život’’ jednoj organizaciji i ustanovi, i kao takva predstavlja važan vitalni proces koji oblikuje i rukovodi organizacijom. Potiče od latinske reči communis- zajednički, zajedno.

 Ultrazvuk se intenzivno koristi u medicini u dijagnostičke svrhe 40 godina, iako prvi nagoveštaji o njegovom značaju u biologiji datiraju već od 1790. godine, kada je Lazzaro Spalanzani u toku svojih eksperimenata sa slepim miševima zapazio da ,,slepi miš vidi ušima’’. Ova rečenica, danas smešna, nakon skoro dvesta godina postala je osnova jedne nezamenljive dijagnostičke metode. Danas znamo da slepi miš i još neke životinje emituju ultrazvuk koji se širi u prostoru, reflektuje od prepreka, i vraća svom izvoru noseće u sebi informacije o kvalitetu prepreka.